Arvontaehdot

1. Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestää Diginative Oy Y: 2718479-4/Art by Iivanainen (myöh. ”Järjestäjä”). Instagramissa @artbyiivanainen. Facebook/Instagram ei osallistu arvontaan.
 

2. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua ainoastaan Instagramissa ja osallistumisehtona on, että osallistuja tykkää arvontajulkaisusta. Osallistuja voi lisäksi tykätä @artbyiivanainen -tilistä ja jakaa arvontajulkaisun, mutta nämä eivät ole edellytyksiä arvontaan osallistumiselle.

Arvontaan osallistuminen edellyttää vähintään 15 vuoden ikää. Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Järjestäjän henkilökunta tai näiden perheenjäsenet eivät voi osallistua arvontaan.
 

3. Osallistumisaika

Osallistuminen arvontaan on mahdollista aikavälillä 19.12.2020-31.1.2020. Arvonta-ajan jälkeen suoritettuja osallistumisia ei hyväksytä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.
 

4. Palkinto ja arvonta

Kaikkien arvontaan hyväksytysti osallistuneiden kesken arvotaan kilpailun päätyttyä 31.1.2020 200€:n arvoinen lahjakortti, jonka voi käyttää Art by Iivanaisen verkkokaupassa. Palkintoa ei voi muuttaa suoraan rahaksi. Lahjakortista mahdollisesti yli jäävää osuutta ei myöskään voi vaihtaa rahaksi.
 

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Arvonnan voittaneelle annetaan tieto voitosta ja tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta Instagramin yksityisviestillä. Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eikä Diginative Oy/Art by Iivanainen vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Jos voittajaa ei tavoiteta kahden viikon sisällä voiton ilmoittamisesta, on arvonnan Järjestäjällä oikeus suorittaa arvonta uudelleen ja arpoa uusi voittaja.
 

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai vaatia luovutettavaksi muussa muodossa. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.
 

6. Oikeudet

Osallistuja suostuu siihen, että Järjestäjä voi käyttää osallistujan nimeä/nimimerkkiä ja kuvaa missä tahansa julkaisussa tai markkinoinnissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.
 

7. Järjestäjän vahingonkorvausvastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi/palveluksi. Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä.
 

8. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron kaikista sellaisista palkinnoista, joita verotus koskee.
 

9. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä, nimimerkkiä ja/tai lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai erillistä korvausta.
 

10. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.